İzlazni i ulazni transportni stolovi sa graničnikom dužine 2m., 3m.