• Двубуталният 500 литров въздушен компресор е с 2 цилиндъра и въздушна помпа ABAC, която е световна известна марка с ефекивността и качеството си.
  • Максималното работно налягане е 12 бара.Фабрично е настроен на 9/11 бара.
  • Работи ефективно и при много висока температура, тъй като са използвани въздушни помпи АБАC, които са създадени с помощта на специални клапи.
  • Работи без вибрации и баланс.
  • Осигурено е допълнително охлаждане на главния блок с помощта на специално проектиран колан покровител.
  • Клапите са с NW марка от Италия.
  • Работните системи на компресора са на СТАРТ-СТОП.
  • Всички части на компресора са боядисани.